Μαρία

Το σέρβις ήταν άθλιο … το προσωπικό βιαζόταν να με διώξει, να μαζέψει τα πιάτα και να πληρώσω ενώ δεν είχα τελειώσει το φαγητό μου … το φαγητό ήταν μέτριο το περιβάλλον καλό αν εξευρεθούν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι